fbp

Pardubický
krajský
fotbalový
svaz

Pardubický krajský fotbalový svaz uspořádal v Obecním domě ve Starém Hradišti 12. řádnou Valnou hromadu. Kromě delegátů za kluby a okresní fotbalové svazy se jednání zúčastnili i hosté, kterými byli předseda Fotbalové asociace Petr Fousek a generální sekretář FAČR Michal Valtr.

„Pokud to naše časové možnosti umožní, tak je potřeba navštívit valné hromady všech krajských fotbalových svazů. Rádi jsme přijeli i sem, kde Pardubický KFS funguje dobře. Nedávno jsem tady byl i na otevření stadionu v Pardubicích, tak doufám, že sem přivedeme i zápasy některých reprezentačních družstev,“ uvedl Petr Fousek, předseda FAČR.

Nevolební valná hromada měla na programu standardní agendu. Po vystoupení obou hostů si delegáti vyslechli předsedu Pardubického KFS René Živného. Ten přednesl zprávu o činnosti Výkonného výboru a taky zprávu o hospodaření svazu. Za Odvolací a revizní komisi promluvil její předseda Jiří Hrabčuk.
„Valná hromada proběhla velmi věcně, nebyla to jen formální záležitost. Kluby se zajímají o možnou reorganizaci systému soutěží, nebo o to, zda fotbalová asociace dál bude hradit klubům náklady za rozhodčí, což samozřejmě platí dál. Chci zároveň poděkovat všem, kteří se na dobrovolné bázi věnují fotbalu v celém Pardubickém kraji. Bez takových srdcařů by se náš sport neposouval,“ řekl René Živný, předseda Pardubického krajského fotbalového svazu.

Právě o plánované reorganizaci soutěží mluvil i šéf FAČR Fousek. „Vycházíme z toho, že stávající model nejsme schopni sportovně ani ekonomicky dlouhodobě udržet. Zdůrazňuji, že doposud nebylo nic rozhodnuto, vše bude důkladně projednáno,“ poznamenal s tím, že změny se rozhodně nepromítnou do následující sezony 2023/2024.

Na Valnou hromadu navázal aktiv se zástupci klubů před jarní části sezony, na kterém se řešily záležitosti jednotlivých odborných komisí i mládeže. Fotbalové jaro v Pardubickém kraji zahájí úvodní zápasy nejvyšší soutěže mužů a dorostu. Další soutěže budou postupně následovat.