fbp

Pardubický
krajský
fotbalový
svaz

Výkonný výbor Pardubického krajského fotbalového svazu svolává 12. Řádnou valnou hromadu Pardubického KFS, která se uskuteční v sobotu 25. února 2023 v Obecním domě ve Starém Hradišti. 

Po skončení Valné hromady bude opět navazovat Aktiv se zástupci klubů před jarní části sezony 2022/2023.

Valná hromada Pardubického krajského fotbalového svazu

V souladu s článkem 14 Stanov Svazu svolává Výkonný výbor Pardubického KFS

12. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU PARDUBICKÉHO KFS

na sobotu 25. února 2023 od 9.00 hodin

do sálu Obecního domu ve Starém Hradišti

(adresa: Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště)

Navrhovaný program:

 1. Zahájení VH, přivítání delegátů a hostů
 2. Volba předsedajícího VH
 3. Volba sčitatelů hlasů VH
 4. Schválení programu VH
 5. Vystoupení hostů
 6. Volba mandátové komise VH
 7. Volba návrhové komise VH
 8. Zpráva mandátové komise
 9. Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v kraji a o činnosti výkonného výboru Pardubického KFS
 10. Zpráva o výsledcích hospodaření Pardubického KFS
 11. Zpráva Odvolací a revizní komise Pardubického KFS
 12. Diskuse
 13. Schválení usnesení VH
 14. Závěr