fbp

Pardubický
krajský
fotbalový
svaz

Zápis č. 9 ze zasedání Výkonného výboru PKFS

ZÁPIS č. 9

ze schůze Výkonného výboru PKFS ze dne 23. 3. 2022 (konaného v Semaníně)

Přítomni: René Živný, Aleš Meloun, Roman Žďárský, Kamil Schmeiser, Miroslav Švihálek, Pavel Brandejs, Jindřich Novotný

Hosté: Jiří Hrabčuk (předseda ORK), Tomáš Rais (sekretář PKFS)

Zapisovatelem byl pověřen René Živný, ověřovatelem Kamil Schmeiser

——————————————————————————————————–

1) Kontrola zápisu z minulého jednání (31. 1. 2022) – bez připomínek

2) došlá pošta

  • Informační mail generálního sekretáře FAČR, dále připomínkování nových stanov FAČR
  • pozvánky na VH okresů a Výroční schůze klubů, pozvánky na fotbalová utkání a jednání se zástupci OFS a KFS napříč republikou
  • Informační maily Fevoluce

3) Regions cup (Národní pohár krajských výběrů) – informace podal sekretář
T. Rais – hrajeme proti Olomouckému kraji, termín 20.4., hřiště Chrudim – je potřeba zařídit propagaci tohoto utkání – sociální sítě, výlepové plochy

4) Pohár hejtmana mužů – čeká nás semifinále, to bude nalosováno v nejbližších dnech jedním z ligových hráčů FK Pardubice, finále se bude konat
8. 6. v Kameničkách.

5) Valná Hromada FAČR se uskuteční 17. 6. v Praze. Zástupce PKFS by měl dle podnětů z VH PKFS, v případě vyvolaného hlasování, hlasovat pro zachování stávající podpory přímé úhrady rozhodčích a delegátů ve všech soutěžích přímo od FAČR

6) TVCom – nahrávání zápasů – průzkum FAČR, jak jsme spokojeni

7) Informace z regionální komise FAČR – R. Živný

8) Byl spuštěn nový web krajského fotbalového svazu https://kfs-pce.cz

9) Informace z Fevoluce – R. Živný

10) Logo PKFS – rozvinutí podnětu z dřívějších jednání. FAČR nakonec nebude dělat jednotné logo pro kraje.

11) Marketingová komise nově obsadila partnery – sponzory několik krajských soutěží. Ke dnešku máme sponzorsky obsazeno celkem šest soutěží. Rovněž platí výzva k zasílání návrhů na ocenění v roce 2022 pro významné jubilanty družstev z krajských soutěží (věk 65+).

12) Zhodnocení VH PKFS konané 19. 2. 2022 v Hrochově Týnci

13) Kemp U13/U14 Pardubického kraje včetně utkání s Olomouckým KFS – schválen předložený rozpočet, dále schválen rozpočet finálových turnajů krajských přípravek předložený STK

14) R. Živný informoval o aktuální finanční situaci PKFS. Již máme připsány na účtu dotace z Pardubického kraje. Jednotlivé OFS mohou začít čerpat domluvenou dotaci dle nastavených pravidel.

15) Byl založený video kanál PKFS za účelem informovat členskou základnu i tímto způsobem. První video bylo natočeno na VH PKFS.

16) VV PKFS bere na vědomí informace R. Žďárského o předložených nabídkách na střídací tabule. Možnost nákupu klubům uzavře na dalším jednání.
K. Schmeiser zajistí přes delegáty utkání stav střídacích tabulí v krajských soutěžích.

17) Zprávy z komisí:

  • Veteránská – 24. 6. proběhne republikové finále veteránské kopané. Odložené krajské kolo veteránů z podzimu se uskuteční v pátek 20. 5. 2022 v Lázních Bohdaneč.  Družstva: Třemošnice, Ústí n. O., Svitavy, Semín
  • STK – informace přednesl M. Švihálek, vše pravidelně publikováno ve zprávách STK
  • rozhodčích – K. Schmeiser přednesl informace o aktuální činnosti, 5. 3. proběhl seminář rozhodčích v Luži. Dále info o spolupráci s KR Královehradeckého fotbalového svazu, VV PKFS schvaluje předloženou nominační listinu rozhodčích a delegátů.
  • Revizní – J. Hrabčuk – info z aktuálních šetření, další RK zasedne na svou pravidelnou kontrolu počátkem dubna 2022
  • Disciplinární – info přednesl Pavel Brandejs, dále došlo na schválení návrhu na doplnění člena DK PKFS o pana Františka Raise (OFS Pardubice)
  • mládeže – J. Novotný – všechny informace jsou pravidelně zveřejňovány v zápisech, VV PKFS požádal komisi mládeže o vypracování nástřelu rozpočtu komise – plánovaných akcí, pro letošní rok

18) Další zasedání VV PKFS se bude konat 20. 4. 2022 (Chrudim).

 

zapsal: René Živný                                                     ověřil: Kamil Schmeiser

Nejnovější příspěvky