fbp

Pardubický
krajský
fotbalový
svaz

Hygienicko-epidemiologická pravidla ve vztahu k fotbalu od 1. 3. 2022

S účinností od 1. března 2022 byla rozhodnutím Vlády ČR zrušena většina opatření omezujících konání sportovních utkání a tréninkových aktivit.

Nadále tak již není stanoven žádný limit pro počet sportovců ani diváků, kteří se mohou účastnit sportovního utkání čí tréninku.

V platnosti zůstává pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to při účasti na veřejné i soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

U vnějších prostor platí tato povinnost v případě, že se akce na jednom místě účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru.

Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách vlada.cz.

Zdroj: fotbal.cz

Nejnovější příspěvky