VIDEO: Valná hromada Pardubického krajského fotbalového svazu

Pardubický krajský fotbalový svaz uspořádal v Obecním domě ve Starém Hradišti 12. řádnou Valnou hromadu. Kromě delegátů za kluby a okresní fotbalové svazy se jednání zúčastnili i hosté, kterými byli předseda Fotbalové asociace Petr Fousek a generální sekretář FAČR Michal Valtr. „Pokud to naše časové možnosti umožní, tak je potřeba navštívit valné hromady všech krajských […]